Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a GRAN ONLINE MEDIA Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.tip-win.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető hirdetési szolgáltatás partnerei (a továbbiakban: Partner) általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Weboldalon keresztül a Partner által igénybe vehető szolgáltatásra vonatkozik és érvényes.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelent ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A Partner a Weboldal használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: GRAN ONLINE MEDIA Kft.

Székhely: 2509 Esztergom, Méhesvölgyi utca 10.

Cégjegyzékszám: 11-09-026292

Adószám: 26392994-2-11

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10403648-50526883-83701008

E-mail: ugyvezeto@granonlinemedia.com

Telefon: +36707701593

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás szolgáltatási jogviszonyt hoz létre köztük, amely alapján Szolgáltató online hirdetési felületet biztosít Partner részére, mely során nyereményjátékok szervezése is megvalósul.

Szolgáltató a Partner hirdetéseinek megtekintését az általa biztosított nyereményjátékon keresztül biztosítja.

A Weboldal jelenleg béta tesztelés alatt áll! A béta tesztelés ideje alatt a szolgáltatás díjmentes.

3. REGISZTRÁCIÓ

A Weboldal partneri részéhez való hozzáféréshez a Partnernek regisztrálnia kell magát a partneri oldalra.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A Partnernek a regisztrációt követően a Weboldalon bármikor lehetősége van egyes adatbeviteli hibák javítására.

5. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

5.1. Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató kötelezettsége a Weboldal, mint online hirdetési felület és a Weboldalon történő nyereményjátékok működtetése a jelen Szerződés szerint.

Felek közösen online hirdetési szolgáltatásként határozzák meg az alábbi feladatok Szolgáltató általi ellátását:

 • tip-win.hu domain fenntartása,

 • a tip-win.hu domain-en keresztül a Partner számára lehetőség biztosítása termék és szolgáltatás reklámozási célú közzétételére,

 • a termék vagy szolgáltatás 3. személy általi megnyerésének technikai támogatása (nyereményjáték lebonyolításának biztosítása),

 • a nyereményjáték teljesítéséhez szükséges játékos adatok átadása Partner számára,

 • a tip-win.hu domain reklámozása.

Felek az online hirdetési szolgáltatáson belül a nyereményjáték keretében a játékos által a játékon való részvételt és a nyeremény kiadását az alábbiak szerint kezelik:

 • a Szolgáltató szervezi és bonyolítja le a nyereményjátékokat, a Szolgáltató állapítja meg a nyereményjátékok nyerteseit,

 • a Szolgáltató határozza meg adott játékfordulóra vonatkozóan vállalt látogató/játékos létszámot a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

 • a nyereményt – amely 50-100% közötti kedvezménnyel igénybe vehető termék, vagy szolgáltatás lehet - a Partner biztosítja,

 • a nyereményjáték előtt megjelenő hirdetést a Partner készíti el és tölti fel a Weboldalra,

 • a Partner hirdetésének elkészítésekor lehetőséget kap saját tanúsítvány (Voucher) feltöltésére,

 • amennyiben a Partner nem él ennek lehetőségével, úgy a Szolgáltató állítja ki a tanúsítványokat (Voucher) a nyertes játékosok számára,

 • a Partner saját maga által feltöltött vagy a Szolgáltató által kiállított tanúsítványok (Voucherek) alapján adja át a nyereményt a nyertes játékosok számára.

A nyereményjátékok során a nyertesek megállapítása érdekében a Partner felhatalmazza a Szolgáltatót a nyertes megállapítására, a nyertes számára tanúsítvány kiállítására és a nyertes adatainak begyűjtésére a Partner számára.

Felek a szerződés keretében nem vállalnak kizárólagosságot. Erre tekintettel lehetőség van ugyanolyan termékek vagy szolgáltatások több Partner általi hirdetésre és nyereményjáték szervezésére is a Weboldalon keresztül.

Szolgáltató a nyereményjátékokat az általa meghatározott algoritmus szerint jeleníti meg, mely függ a játékosok érdeklődési köreitől, valamint a már korábban megtekintett hirdetésektől.

A Weboldal használata érdekében felhasználói regisztrációt a Partner hozza létre saját maga részére. Szolgáltató 1 db felhasználói regisztrációt biztosít a Szolgáltatás keretében. A felhasználói regisztráció a Szolgáltató általi jóváhagyást követően aktiválódik. A Partner felelőssége, hogy a felhasználói regisztráció keretében:

 • a jelszót naprakészen tartsa,

 • a felhasználói regisztrációhoz hozzáférő személyek körét meghatározza.

Szolgáltató köteles a Partner által összeállított marketinglevelet (vigaszlevél) a nem nyertes játékosok számára a nyereményjáték végét követő 7 napon belül e-mailben kiküldeni.

A Partner által összeállított marketinglevél kiküldésére Szolgáltató a Webgalamb szoftvert használja.

5.2. Szolgáltató jogai

Szolgáltató jogosult a Partner által elhelyezett hirdetések megfelelő számú kattintásai után, valamint a nyereményjáték leszervezése után szolgáltatási díj felszámítására a Szerződés 1. számú Mellékletében meghatározott kategóriák szerint.

Sikeres nyereményjáték leszervezésnek minősül minden, a Weboldalon keresztül elindított nyereményjáték, melyen játékosok érvényesen jelentkeztek és teljesítették a nyereményjáték részvételi feltételeit, majd a nyertes megállapításra került.

Felfüggesztett nyereményjátéknak minősül az a nyereményjáték, amelyre vonatkozóan egy hét alatt nem érkezett be a játék eredményhirdetéséhez szükséges játékos tipp 10 %-a a Weboldalon keresztül. A Szolgáltató jogosult a hirdetést és a hozzá kapcsolódó nyereményjátékot felfüggeszteni a Weboldalon. A Partnernek ebben az esetben az 1. sz. mellékletben foglalt -a felfüggesztett nyereményjátékra vonatkozó- díjat kell megfizetnie Szolgáltató felé.

Eredmény nélkül lezárt nyereményjátéknak minősül minden a Weboldalon keresztül elindított nyereményjáték, melyre nem érkezik nyertes tipp. Ideértve azt az esetet, amikor minden játékos olyan számra tippelt, amire legalább egy másik játékos is. Ilyenkor a nyereményjáték véget ér, azonban nyertes nem állapítható meg, ebben az esetben a nyeremény a Partnernél marad.

A nem nyertes játékosok marketinglevelet úgynevezett "vigaszlevelet" kapnak, melyben a Partner által előre összeállított szövegezés található.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás fejlesztésére, ennek keretében:

 • a tip-win.hu domain módosítására, a szolgáltatás más domain alá helyezésére,

 • a nyereményjáték leszervezésének technikai folyamatának módosítására, fejlesztésére.

Szolgáltató jogosult külön díj fizetése nélkül a Partner kereskedelmi nevének, általa használt védjegyének, valamint a Weboldalon keresztül hirdetett termék képeinek és elnevezéseinek felhasználására - a jelen szerződés időtartama alatt, területileg korlátlan módon - saját weboldala reklámozásához.

A reklámozás keretében Szolgáltató jogosult diszkrecionális jogkörében eljárva egyoldalúan kiválasztani és meghatározni, hogy:

 • mely Partnerét, valamint mely Partnerének mely termékét vagy szolgáltatását használja fel reklámozási célból,

 • milyen felületet használ fel a reklám elhelyezésére.

Szolgáltató az elutasított hirdetés esetében az elutasítás tényét nem köteles megindokolni.

A reklámokat Szolgáltató készíti el. A Szolgáltató reklám tevékenysége nem helyettesíti és nem zárja ki Partner saját reklám tevékenységét.

A felhasználás során mind a két Fél köteles a másik fél üzleti jóhírnevét, üzleti megítélését sértő megnyilvánulásoktól tartózkodni, a reklámjogi jogszabály szerint jogszerű reklámot készíteni.

Amennyiben bármelyik Fél olyan tartalmú reklámot észlel, amely ezeket a jelen szerződés, vagy bármely jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, a másik Felet felhívhatja a reklámtevékenység abbahagyására.

Szolgáltató jogosult a weboldalon keresztül a Partner hirdetési lehetőségét felfüggeszteni, amennyiben:

 • hatóság vagy bíróság felhívja a termék vagy szolgáltatás hirdetésének megszüntetésére,

 • a Partner reklámozási tevékenysége jogsértő,

 • a Partner olyan terméket vagy szolgáltatást kíván hirdetni, amelyet a magyar jogszabályok szerint nem lehet online hirdetni (pl.: lőfegyver),

 • Partner sérti a Szolgáltató jóhírnevét.

A felfüggesztésről Szolgáltató minden esetben értesítést küld a Partner számára a felfüggesztéssel egyidejűleg.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtása érdekében alvállalkozók közreműködését igénybe venni.

6. Reklámadó fizetési kötelezettségek

2022. december 31-ig nem veendő figyelembe a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 11. § (1) bekezdés értelmében.

Szolgáltató tájékoztatja Partnert, hogy amennyiben:

 • saját tulajdonú weboldalán (ideértve azt a tevékenységet is, hogy a termék vagy szolgáltatás megjelenik a Weboldalon),

 • saját Facebook oldalán,

 • hírlevelén,

 • bármely az általa felügyelet internetes felületen,

keresztül hirdeti a terméket vagy szolgáltatást, vagy Partnert, akkor a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény rendelkezései alapján a reklámfelülettel rendelkezni jogosult személynek és ez alapján adófizetésre kötelezett személynek minősül.

Ugyanakkor Szolgáltató tájékoztatja a Partnert, hogy a törvény 3. § (3) bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól.

Amennyiben Szolgáltatónak reklámadófizetési kötelezettsége keletkezik, erről Partnert haladéktalanul tájékoztatja.

7. Partner kötelezettségei és jogai

7.1. Partner kötelezettségei

Partner kötelezettsége a szolgáltatás keretében:

 • a nyereményjáték keretében felajánlott termék és szolgáltatás leírásának, fényképének feltöltése az oldalra,

 • a felajánlott termék és szolgáltatás igénybevételének feltételeinek leírása,

 • a nyeremény biztosítása, kiszállítása, amennyiben erre szükség van,

 • szolgáltatások esetében a kizárt időszakok, a vonatkozó díjak, a többletszolgáltatásokkal és azok költségeivel kapcsolatban a valóságnak megfelelő naprakész tájékoztatás nyújtása,

 • hogy rendelkezzen mindazon jogosultsággal, amely adott termék és szolgáltatás értékesítéséhez szükséges,

 • ügyfélszolgálat fenntartása, vásárlói panaszok kezelése,

 • szolgáltatási díj megfizetése,

 • nyereményjáték utáni adófizetési kötelezettség teljesítése,

 • a nem nyertes játékosok számára a marketinglevelek (vigaszlevelek) elkészítésére, továbbá a Szolgáltató részére való átadásra legkésőbb a nyereményjáték kezdetét követő 1 nappal.

Felek megállapodnak abban, hogy a játékos a szavatossági, jótállási, garancia és egyéb a megnyert termékkel összefüggésben felmerült bárminemű igényével (pl.: hibás teljesítéssel kapcsolatos igények, elállás) közvetlenül a Partnerhez, mint forgalmazóhoz fordulhat, aki köteles az igény megvizsgálására, illetve orvoslására. A Partner elfogadja, hogy játékos ilyen jellegű igényeinek orvoslására, teljesítésére Szolgáltatót nem kötelezheti.

Partner nem támaszthat követelményt Szolgáltató részére a közvetített Játékosok száma, illetve a közvetített megtekintések száma, vagy értéke vonatkozásában, azaz Szolgáltatót a közvetítés során nem terheli mennyiségi vállalás.

Partner a felelős azért, hogy a felajánlott nyeremény az átadott leírásoknak és fényképeknek megfelelő, valamint Partner a felelős a nyeremény átadásának biztosításáért és rendelkezésre állásáért.

7.2. Partner jogai

Partner jogosult a szerződés alapján termékei és szolgáltatásai hirdetésére a Weboldalon keresztül.

A termék és szolgáltatás feletti rendelkezési jog a Partnert illeti meg, Szolgáltató nem köt a Partner tulajdonában álló termékére és szolgáltatására vonatkozóan adásvételi szerződést.

Amennyiben a nyereményjáték során nem érkezik érvényes részvétel a játékosok részéről, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményét, akkor a nyereményjáték során felajánlott nyeremény a Partner tulajdonában marad.Felek felelőssége

8. FELEK FELELŐSSÉGE

8.1. Felelősség a Szolgáltatás teljesítéséért

Szolgáltató azért vállalja a felelősséget, hogy a Szolgáltatás keretében legjobb szakmai tudása és a tőle elvárható gondosság szerint jár el.

Szolgáltató a Weboldal 97%-os rendelkezésre állását vállalja.

Nem számít a rendelkezésre állás megsértésének, ha Szolgáltató előre tervezett karbantartást végez a Weboldalon. Szolgáltató ezeket a karbantartásokat olyan időpontra és idősávra ütemezi, amely előre láthatóan nem okoz fennakadást Partner üzletmenetében, így különösen a karbantartást éjszaka valósítja meg.

Szolgáltató nem vállal arra felelősséget, hogy a Szolgáltatás nyújtásának következményeként Partner árbevétele növekedni fog.

9. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A Weboldal a béta tesztelés ideje alatt ingyenesen vehető igénybe. A béta tesztelést követően az alábbi rendelkezések vonatkoznak a szolgáltatási díjra:

Partner kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltató által megjelenített hirdetések és a nyereményjáték szervezés után Szolgáltató számára ellenszolgáltatásként szolgáltatási díjat fizet.

Felek a Szolgáltatót megillető szolgáltatási díjmértékének meghatározása során jelen Szerződés 1. számú Mellékletében meghatározott díjtáblázatot veszik figyelembe.

A szolgáltatási díj magába foglalja Szolgáltató hirdetés előkészítéssel, szervezéssel kapcsolatos összes költségét és kiadását.

Felek között az elszámolás minden játékkör után, a nyeremény átadásától függetlenül történik.

Szolgáltató minden játékkör lezárását követő elszámolást (a továbbiakban: „Elszámolás”) küld a Partner részére, melynek alapján kiállítja Partner részére elektronikus formában az átutalási számlát a szolgáltatási díjról.

A Szerződés tartalma alatt Partner a szolgáltatási díjat az elektronikus számla kiállítását követően legkésőbb a tárgyhó 20. napjáig köteles a Szolgáltató számláján feltüntetett bankszámlaszámra.

Szolgáltató pénzügyi teljesítést csak az elektronikus számlán feltüntetett bankszámlaszámra küldött banki átutalással fogad el.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A Szerződés határozatlan időre jön létre a Felek között.

Jelen Szerződés megszűnik, ha

 • a Felek közös megegyezéssel, írásban megállapodnak annak megszüntetéséről;

 • Partner törli a regisztrációját,

 • azt bármelyik Fél írásban, tekintettel jelen Szerződés, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok további rendelkezéseire, rendkívüli felmondási okra hivatkozva azonnali hatállyal felmondja;

 • bármelyik Fél jogutód nélkül megszűnik;

 • a mindenkor hatályos jogszabály így rendelkezik.

10.1. Felmondás

Rendkívüli felmondási okként határozzák meg a Felek:

 • Partner oldalán:

  • ha a szerződés szerinti Szolgáltatásokat Szolgáltató az erre való felszólítást követően sem teljesíti, vagy nyújtja Partner számára.

 • Szolgáltató oldalán:

  • ha Partner a szolgáltatási díj összegével 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik,

  • ha a szolgáltatást felfüggesztette és a felfüggesztésre okot adó körülmény 30 napon belül nem szűnik meg,

  • ha a felajánlott nyereményt nem adja át a nyertesnek, vagy az lényegesen eltér a leírásában foglaltaktól.

Felek rögzítik, hogy – amennyiben eltérően nem állapodnak meg - a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Partner a már igénybe vett szolgáltatás után köteles a szolgáltatási díjat megfizetni.

11. ADATVÉDELEM

11.1. Kapcsolattartói adatok kezelése

Szolgáltató és Partner kölcsönösen kijelentik, hogy egymás kapcsolattartóinak adatait a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a megfelelő szintű üzleti kapcsolattartás fenntartásához fűződő jogos érdekük alapján kezelik.

Szolgáltató különös gondot fordít szerződéses Partnerei nevében kapcsolatot tartó személyek adataival kapcsolatos garanciák biztosítására, ezért szerződött Partnerei és a kapcsolattartók számára az alábbi jogosultságokat biztosítja:

 • szerződött Partner, illetve közvetlenül kapcsolattartója is jogosult jelezni, hogy a kapcsolattartó adata módosult,

 • amennyiben a kapcsolattartás alapjául szolgáló jogviszony megszűnik, Szolgáltató a kapcsolattartói adatait az új kapcsolattartó adataira felülírja.

Partner biztosítja, hogy az adatok átadásával kapcsolatban munkavállalóját tájékoztatta, az adatkezelés jogalapját biztosította.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Szolgáltatótól további információt kérhet a kapcsolattartó és Partner is.

11.2. Játékosok adatai

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás keretében 3. személyek, azaz a Partner hirdetéseit megtekintő és a nyereményjátékokon résztvevő természetes személy játékosok személyes adatainak kezelése is megvalósul.

Felek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban rögzítik, hogy:

 • a Weboldalon keresztüli regisztráció, hírlevél feliratkozás, cookie-k által megvalósított adatkezelés tekintetében Szolgáltató minősül adatkezelőnek,

 • a nyeremények átvételére, a szállítás teljesítéséhez szükséges játékos azonosító, szállításra, számlázásra vonatkozó információ tekintetében Partner minősül adatkezelőnek,

 • a nyeremények tekintetében az ügyfélpanaszok, jótállás, garancia, elállás tekintetében Partner minősül adatkezelőnek.

Felek kötelesek saját adatkezelési tevékenységükkel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárni, mind a két fél önállóan felelős a saját adatkezelési tevékenységéért.

Szolgáltató kizárólag a név és e-mail cím tekintetében biztosítja a Partner számára a Partner adatkezeléséhez szükséges, a Weboldalban tárolt adatok átadását a Weboldalon keresztül.

Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan Szolgáltató készít adatkezelési tájékoztatót, amely kiterjed a Partner adatkezelési tevékenységeinek bemutatására is, a célból, hogy biztosítani lehessen a hirdetési és nyereményjáték folyamat egészére vonatkozó átláthatóságot (amely jogszabályi előírás). Partner jogosult a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának kiegészítésére.

Szolgáltató biztosítja a Weboldalon keresztül a regisztrált játékos számára rendszer funkcionalitás biztosításával a személyes adatok törlési és hordozhatósági kérelmeinek teljesítését.

Partner köteles 1 munkanapon belül az olyan adatvédelmi panaszokról tájékoztatni Szolgáltatót, amelyek a Weboldal működésére vezethetőek vissza, vagy amelyek Szolgáltató tevékenységével függenek össze.

Amennyiben Szolgáltató olyan adatvédelmi panaszt kap, amely Partner tevékenységével függ össze, erről köteles tájékoztatni Partnert 1 munkanapon belül.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Értesítések, kapcsolattartás

Felek kötelesek egymással együttműködésben eljárni a Szerződés teljesítése során és egymást minden a Szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban lényeges körülményről haladéktalanul értesíteni.

A jelen Szerződés alapján, Szolgáltató vagy Partner által adandó értesítéseket a jelen Szerződés bevezetőjében megjelölt postai vagy elektronikus címre kell elküldeni.

Az írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a kapcsolattartó személyeknek bizonyíthatóan átadták vagy kézbesítették, vagy ha ez nem lehetséges, a címzett cégbíróságon bejelentett székhelyére ajánlott levélként feladták, a postára adást követő 10. napon akkor is, ha a címzett székhelyéről „Címzett ismeretlen” vagy „Nem kereste” értesítéssel jön vissza a küldemény.

12.2. A Szerződés teljessége, szerződésmódosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés a tárgyra vonatkozó teljes akaratukat tartalmazza, aláírásával vagy Weboldalon való elfogadásával egy időben hatályát veszti minden korábbi megállapodás, valamint jelen Szerződés tárgyában tett joghatályos nyilatkozat.

A Szerződés és melléklete eltérése esetén, amennyiben a Szerződés kifejezetten ettől eltérően nem rendelkezik, a mellékletben foglaltak az irányadóak.

Felek megállapodnak, hogy szóbeli megállapodásuk csak abban az esetben alkalmazható szerződéses viszonyukra, ha azt írásba foglalták és az arra jogosultak szerződésszerűen aláírták.

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés módosítására kizárólag írásban vagy a Weboldalon történő elfogadással kerülhet sor. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződés megkötésekor előre nem látható, a Szerződés megkötését követően felmerülő körülmények, így különösen a piaci körülmények változása esetén a Szerződést egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a módosítást a Weboldalon teszi közzé.

12.3. Jogviták rendezése

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredően közöttük jogvita merül fel, akkor törekednek arra, hogy a jogvitájukat elsősorban békés úton rendezzék.

12.4. Alkalmazandó jog

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

13. SZERZŐI JOGOK

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Partnernek a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. november 5.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

ÁSZF letöltése

1. sz. melléklet

Szolgáltatási Játékosonként felszámított díjtáblázat

A Szolgáltató a játékosonként számított díjak mértékét az alábbiak alapján határozza meg:

Szolgáltatás Szolgáltatási díj
A nyereményjátékon részt NEM vevő guest vagy user látogatók oldalletöltése Díjmentes
Sikeres nyereményjáték Játékosonként: bruttó 0 Ft
Felfüggesztett nyereményjáték A lezárásáig játszó játékosonként: bruttó 0 Ft
Eredmény nélküli nyereményjáték Játékosonként: bruttó 0 Ft
A nem nyertes játékosoknak szóló marketinglevél Kiküldött levelenként: bruttó 3 Ft

2. sz. melléklet

Nyereményjátékok látogató-/játékoslétszáma

A játékoslétszám meghatározásában a Szolgáltató a felajánlott nyeremény értékét (továbbiakban: nyeremény) és a felajánlott kedvezmény mértékét (továbbiakban: kedvezmény) veszi figyelembe.

Ennek megfelelően:                              

Kedvezmény Játékos létszám
50 % a nyeremény*0,5
60 % a nyeremény*0,5
70 % a nyeremény*0,5
80 % a nyeremény*0,5
90 % a nyeremény*0,5
100 % a nyeremény*0,5